You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

SIH - Stockholms Internationella Handelsskola AB - Medlemsbevis

Yrkeshögskolan SIH - Stockholms Internationella Handelsskola AB är en fullvärdig medlem i YhSl.

Som medlem i YhSl erbjuds din organisation ett aktivt nätverk med möjlighet att påverka bl a kompetensutvecklingsfrågor tillsammans med Region Stockholm samt utbyte av kunskap och erfarenhet med andra anordnare i regionen. Vi har ett etablerat samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh) samt ordnar regelbundet frukostmöten med aktuella ämnen.

Tillsammans utvecklar och driver vi viktiga frågor för yrkeshögskolan i hela Stockholmsregionen.

Medlemskapet är säkrat med blockchain-teknik av TRUE, vilket möjliggör verifiering av äkthet både i digital form och när beviset är utskrivet.

Läs mer om YhSl

Ladda ner & Skriv ut Medlemsbevis